پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397
مجوزها و گواهی های واحد درآمد

   متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از واحد درآمد درخواست نمایند:

  •  استعلام اداره ثبت
  •  استعلام نقل و انتقال دفتر خانه
  •  استعلام بانک
  •  استعلام زمین شهری


 


5.0.0.0
V5.0.0.0