پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 21 مرداد 1399

 
1- حمام خاني
2- كاروانسراي عباسي
3- بازار قديم
4- قلعه خوانين
5- كريكي
6- مسجد جامع قديم مربوط به دوره قاجاريه
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. حمام خاني : يكي از بناهاي تاريخي شهر بستك و يكي از آثار تاريخي و نقاط ديدني استان هرمزگان است ، اين حمام به سبك حمام گنجعلي خان كرمان ساخته شده و از آثار دوره قاجاريه مي باشد كه در كنار قلعه خان بستك قراردارد ، اين اثر جزء آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مي باشد.

2. كاروانسراي بستك: يكي از نقاط ديدني و تاريخي شهر بستك و استان هرمزگان مي باشد ، اين كاروانسرا كه در مسير لار به بندرلنگه و بندرعباس قرار داشته محل استراحتگاه كاروانهاي عبوري بوده ، اين كاروانسرا داراي حياط مرگزي و در اطراف استراحتگاها و اصطبل ها قرار دارد و جزء آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده و در آثار فهرست ملي مي باشد.

3. بازار قديم : يكي از آثار قديمي شهر بستك است كه قدمت آن به دوره قاجاريه مي رسد و در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

4. مسجد جامع جديد بستك : اين بنا يكي از مكانهاي ديدني شهر بستك مي باشد كه از معماري منحصر به فرد و قابل توجهي برخوردار مي باشد.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0