يکشنبه, 23 مرداد 1401
  • ساعت : ۷:۷:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ 
    /  5
ادامه عملیات آسفالت كوچه ها و معابر در ایام تعطیلات نوروز (كوچه پردیس، كوچه جنب بانك ملی شعبه بسیج، كوچه های شمال خیابان ٢٠ فروردین)
ادامه عمليات آسفالت كوچه ها و معابر در ايام تعطيلات نوروز (كوچه پرديس، كوچه جنب بانك ملي شعبه بسيج، كوچه های شمال خيابان ٢٠ فروردین)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0