پنج‌شنبه, 2 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۷:۵۷:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 
تجدید آگهی مزایده فروش زمین های فروخته نشده آبان 99
تجدید آگهی مزایده فروش زمین های فروخته نشده آبان 99

تجدید آگهی مزایده فروش زمین های فروخته نشده آبان 99

شهرداری بستک در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر بستک نسبت به فروش 17 قطعه اراضی تفکیکی بفروش نرفته مزایده آبان 99 در مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه ستاد اقدام نموده ،جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 31-07644322330 تماس حاصل نمایند. تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5% قیمت پایه واریز به حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی می باشد. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست. هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی قیمت گذاری نیز بر عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطلاعات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

ردیف

موقعیت

شماره قطعه

مساحت

قیمت پایه هر متر مربع ریال

1

تفکیکی عباسیه

80

300

5/200/000

2

تفکیکی عباسیه

90

300

5/000/000

3

تفکیکی عباسیه

91

300

5/000/000

4

تفکیکی عباسیه

139

240

4/800/000

5

تفکیکی عباسیه

140

240

4/800/000

6

تفکیکی عباسیه

148

240

4/800/000

7

تفکیکی عباسیه

149

240

4/800/000

8

تفکیکی عباسیه

153

240

4/800/000

9

تفکیکی عباسیه

173

240

4/800/000

10

تفکیکی عباسیه

104

300

5/000/000

11

تفکیکی عباسیه

187

240

5/100/000

12

تفکیکی عباسیه

198

240

5/100/000

13

تفکیکی عباسیه

214

240

5/100/000

14

تفکیکی عابدی

113

200

6/800/000

15

تفکیکی حاجی نیا

60

339

6/300/000

16

تفکیکی حاجی نیا

67

325

6/300/000

17

تفکیکی حاجی نیا

51

281

6/300/000

 

شهرداری بستک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0