چهارشنبه, 26 تير 1398
    /  2
رو عنوان : افتتاح خیابان دانشگر
عنوان : افتتاح خیابان دانشگر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ 
ساعت : ۸:۰:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

احداث خیابان دانشگر به طول ۴۲۰ متر و اعتبار ۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.0.0

V5.0.0.0