چهارشنبه, 5 تير 1398
رو عنوان : مسابقه معماری بستکی
عنوان : مسابقه معماری بستكی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
ساعت : ۱۴:۵۸:۰

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۹

طرح های خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

h.memaribastaki@gmail.com

فایل اصلی را از منوی "مسابقه طراحی معماری" در سایت شهرداری دانلود نمایید


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.0.0

V5.0.0.0