چهارشنبه, 29 اسفند 1397
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : اصلاح هندسی ورودی های محلات و مناطق مختلف شهر و اجرای سنگفرش جهت زیبایی و ایجاد حالت ایمن و كندروی خودروها در بدو ورود به خیابان های اصلی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
ساعت : ۲۱:۴۶:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.0.0

V5.0.0.0