شنبه, 31 شهريور 1397
    /  3
رو عنوان : گزارش تصویری
عنوان : بازدید اعضای شورای شهر و شهردار از اجرای سنگ فرش اطراف بافت تاریخی حمام خانی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ 
ساعت : ۲۱:۴۹:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.0.0

V5.0.0.0