Wednesday, September 27, 2023
  • time : 9:37:10
  • Date : 4/6/2023
    /  4
تسهیلات و مزایا در بافت فرسوده (ستاد بازآفرینی)
به اطلاع می رساند واگذاری عرصه و صدور سند به کلیه متصرفان واجدالشرایط که تا قبل از ۱۳۹۴/۱۰/۱ بر روی اراضی دولتی احداث بنا نموده و در حال بهره برداری هستند میسر می باشد.متقاضیان می توانند جهت اخذ سند به اداره راه و شهرسازی مراجعه نمایند.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.0.0
    V5.5.0.0